هرکه از سخن چین پیروی کند، دوست را ازدست می دهد . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 95 اردیبهشت 6 , ساعت 9:59 عصر

      روز 13 فروردین 1395 روستای قتلیش(لوشی)

 

روستای قتلیش روز 13 فروردین 95

زمستان قتلیش:↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

زمستون درقتلیش    تابستون قتلیش

اینم تابستون از همون زاویهلیست کل یادداشت های این وبلاگ